El projecte Intermedit

Accions

Exposició temporal per les tres regions sobre els intercanvis a la Mediterrània Occidental a l’Antiguitat

La sala d’exposició ens conduirà per un viatge pel Mediterrani antic a través de les històries viscudes per cadascuna de les peces seleccionades, les quals es troben connectades amb les dels seus artesans i dels comerciants que les van transportar per diferents centres de producció, redistribució i consum. Així, per ex., a través de la famosa terracota coneguda com la Tanit d’Eivissa explicarem la connexió entre el món hel·lènic i la colònia púnica d’Ibosim. Històries similars podran ser vertebrades a partir de les peces seleccionades procedents de les tres regions.

L’exposició es basa en la digitalització i la impressió 3D d’una selecció dels materials arqueològics més representatius del intercanvis en època antiga a la Mediterrània Occidental.

Activitats de difusió i divulgació vinculades a l’exposició principal

Aquestes activitats en forma de tallers tindran l’objectiu principal d’apropar al públic el patrimoni historicoarqueològic comú als tres territoris. Apart del seu caràcter lúdic, també es dissenyaran amb un fort component formatiu: es tracta de donar a conèixer el nostre patrimoni per tal de crear consciència social sobre la importància de la seva protecció, conservació i difusió. L’interès dels tallers també estarà focalitzat en atendre a la diversitat de grups d’usuaris com les famílies, les persones en risc d’exclusió social, etc.

Celebració d’un workshop científic

Es tracta d’una reunió científica sobre l’estat de la recerca al voltant de les connexions marítimes i els intercanvis en l’etapa de les colonitzacions fenícia i grega a la Mediterrània Occidental, i la seva repercussió sobre les comunitats indígenes de la regió. En aquesta reunió es valoraran els resultats del projecte i es posaran les bases de noves accions comunes per a una col·laboració més prolongada i sostenible entre institucions i actors culturals de les tres regions en matèria de recerca i difusió del patrimoni arqueològic de l’Euroregió.

Socis
Col·laboradors
MAEF
Museu d'Arqueologia de Catalunya
Euroregió Pirineus Mediterrània
Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Balearia